• Четири оборота на ключа;
 • Един голям език;
 • Три ключа;
 • Бексет – 50 мм;
 • Челна планка – 193х25х3 мм;
Инфо
 • Два оборота на ключа;
 • Три ключа;
 • Бексет – 50 мм;
 • Челна планка – 158х22х3 мм;
Инфо
 • Четири оборота на ключа;
 • Три ключа;
 • Бексет – 60 мм;
 • Челна планка – 193х25х3 мм;
Инфо
 • Четири оборота на ключа;
 • Три ключа;
 • Бексет – 60 мм;
 • Челна планка – 265х25х3 мм;
Инфо

Четири оборота на ключа;
Три ключа;
Три шипа;
Бексет – 60 мм;
Челна планка – 250х25х3 мм;

Инфо
 • Четири шипа и един език;
 • Три ключа;
 • Бексет – 60 мм;
 • Междуцентрие – 90 мм;
 • Челна планка – 265х25х3 мм;
Инфо
 • Три шипа и един език;
 • Три ключа;
 • Бексет – 50 мм;
 • Междуцентрие – 90 мм;
 • Челна планка – 238х22х3 мм;
Инфо
 • Четири оборота на заключване;
 • Четири шипа и един език;
 • Три ключа;
 • Бексет – 60 мм;
 • Междуцентрие – 90 мм;
 • Челна планка – 265x25x3 мм;
Инфо
 • Три оборота на заключване;
 • Голям и малък език;
 • Бексет – 60 мм;
 • Междуцентрие – 85 мм;
 • Челна планка – 265x25x3
Инфо
 • Три оборота на заключване;
 • Голям и малък език.
 • Баксет – 60 мм;
 • Междуцентрие
 • Челна планка – 35x3x300 mm;
Инфо