Капачка за насрещник за брави серия PATENT GRANDE/PICCOLA