Централен насрещник за POSEIDON/SICURTOP-луфт 12/18 мм