Централен насрещник за POSEIDON/SICURTOP-луфт 12/24 мм