Централен насрещник за POSEIDON/SICURTOP-луфт 4/18 мм